TUYỂN DỤNG

Lương cơ bản

Nhân Viên Part-time Lương 16.000đ-22.000đ/h

Nhân Viên Full-time Lương 6.000.000đ-7.000.000đ

 Thời gian làm việc

Part-time: Ca 1: 7h30-11h30 , Ca 2: 13h30-17h30 Ca 3: 18h00-22h00

Full-time: 7h30-17h30